W piątek 14 marca w godz. 15.30 - 16.30 mieszkańcy Magdalenki i Sękocina organizują protest w Magdalence, na skrzyżowaniu ul. Słonecznej (droga nr 721) i ul. Granicznej przeciwko budowie tzw. Węzła Magdalenka w miejscowości Sękocin Las, tzn. na skrzyżowaniu dróg nr 7 i 721.

Wybudowanie wielopoziomowego Węzła Magdalenka stanowiącego część planowanej tzw. trasy Salomea - Wolica oznacza wycięcie 2,5 ha cennego lasu sękocińskiego, naruszenie ekosystemu z chronionymi gatunkami drzew i roślin leżącego w pasie napowietrzania Warszawy oraz wyburzenie kilkunastu domów. Oznacza także usprawnienie, a więc znaczne zwiększenie tranzytowego ruchu samochodowego przez Sękocin, Magdalenkę i Lesznowolę, który już dziś przekracza 20.000 pojazdów na dobę, co zamieniło w koszmar życie ludzi mieszkających przy ul. Słonecznej (pękające ściany domów, uszkodzenia słuchu, smród spalin, kilometrowe korki)

Alternatywą jest usytuowanie węzła Magdalenka na zachodnim końcu zapisanej w obowiązującym od 2000 r. planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola trasy 721-bis, przebiegającej poza terenem zalesionym i poza terenami zabudowanymi.

Według mieszkańców ul. Słonecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nigdy nie przeprowadziła konsultacji społecznych w sprawie tego wariantu, do czego jest zobowiązana prawem Rzeczypospolitej Polski i Unii Europejskiej. Dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA Wojciech Dąbrowski ujął to krótko: Nie ma dyskusji! Dlatego mieszkańcy bronią się "wychodząc na ulicę".

Starsze wiadomości - w kronice.