Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za przesłany materiał na temat dwóch inwestycji, dla których ubiegają się Państwo o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Obydwa przedsięwzięcia, tj. rozbudowę trasy tramwajowej Bemowo - Młociny oraz modernizację trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich odcinek Pętla Banacha - Pętla Gocławek, stowarzyszenie Zielone Mazowsze popiera.

Ponieważ rozbudowa trasy Bemowo-Młociny rozpoczęła się kilka miesięcy temu i wykonano już ponad połowę zaplanowanych prac, w ramach tych konsultacji społecznych praktycznie nie ma już możliwości zmiany przewidzianych rozwiązań. Dlatego nie zgłaszamy do niej uwag.

Chcemy natomiast zgłosić następujące wnioski do planowanej inwestycji modernizacji trasy od Pętli Banacha do Pętli Gocławek:

1. Postulujemy uwzględnienie w ramach modernizacji uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Tramwaje powinny otrzymywać zielone światło automatycznie w momencie dojazdu do skrzyżowania tak, aby nie musiały czekać na przejazd lub oczekiwanie trwało nie dłużej niż 5-10 sekund (czas potrzebny na zmianę sygnalizacji dla poszczególnych kierunków ruchu). Brak takiego uprzywilejowania jest najpoważniejszym mankamentem na niezmodernizowanej trasie - powoduje min. kursowanie tramwajów w tzw. "stadach" i obniża jej atrakcyjność dla pasażerów. Na wielu skrzyżowaniach obecnie światło zielone dla samochodów na tym samym kierunku ruchu pali się dłużej niż dla tramwajów. Dlatego zmiana tej sytuacji i skrócenie czasu przejazdu powinno być podstawowym wskaźnikiem efektywności tej inwestycji. W przesłanym opisie nie zauważyliśmy, aby modernizacja uwzględniała taki parametr. Jeśli nawet nie jest możliwe uprzywilejowanie tramwajów na największych skrzyżowaniach np. Marszałkowska - Al. Jerozolimskie, Jana Pawła II - Al. Jerozolimskie, uprzywilejowanie tramwajów powinno być zastosowane na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi podporządkowanymi, w szczególności: w ciągu ulicy Grójeckiej, ul. Waszyngtona, ul. Grochowskiej.

2. Prosimy rozważyć także możliwość likwidacji niektórych przystanków na omawianej trasie. Skróci to czas przejazdu tramwajów. Ewentualna likwidacja powinna być poprzedzona badaniem wymiany podróżnych na poszczególnych przystankach.

3. Proponujemy utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych w poziomie jezdni, ułatwiających dojście i skracających drogę do przystanków. W naszej opinii na większość przystanków powinna być możliwość dojścia z obu stron, a w szczególności na przystanki: Rondo Waszyngtona, Metro Centrum, Plac Zawiszy, Wawelska, Bitwy Warszawskiej.

4. Proponujemy także rozważenie likwidacji sygnalizacji dwukolorowej na przejściach dla pieszych przez tory tramwajowe np. przy PKP Ochota, Dalekiej, Kinie Ochota. Piesi często i tak nie stosują się do jej wskazań, zwłaszcza jeśli nie nadjeżdża żaden tramwaj, a sygnalizacja powoduje także, że tramwaj często stoi niepotrzebnie. W tej kwestii można także rozważyć zastąpienie sygnalizacji dwukolorowej sygnałem ostrzegawczym dla pieszych. Wariantowo prosimy rozważyć zgodnie z punktem 1 uprzywilejowanie tramwajów w sygnalizacji na tych przejściach dla pieszych.

5. Odnośnie obniżenia torowiska na moście i estakadzie Poniatowskiego, pragniemy zwrócić uwagę, że taka zmiana będzie zachęcała kierowców także samochodów nieuprzywilejowanych do korzystania z torowiska, jak z normalnego pasa ruchu. Prosimy zatem o zastosowanie takiej organizacji ruchu, która wykluczy wjazd i blokowanie torowiska przez samochody. W szczególności torowisko powinno być oddzielone nieprzekraczalną linią ciągłą od jezdni, a najlepiej gumowymi lub betonowymi separatorami lub niskim krawężnikiem. Aby umożliwić wjazd pojazdów uprzywilejowanych na torowisko elementy separujące powinny być co pewien czas przerywane prześwitem umożliwiającym wjazd tym pojazdom.

Jeszcze raz dziękujemy za możliwość zaopiniowania wspomnianych inwestycji. Czekamy na odpowiedź w sprawie uwzględnienia naszych wniosków.

Starsze wiadomości - w kronice.