Z przyjemnością informujemy, że po dwóch latach korespondencji piesi przed dawnym Komitetem Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (obecną giełdą) mogą przejść bez przeciskania się nie tyko między wystającymi murkami [zobacz >>>], ale i nielegalnie parkującymi samochodami. Poniżej przedstawiamy urywek z korespondencji w tej sprawie, aby pokazać, że nie należy się zrażać pierwszymi niepowodzeniami.

ZM do ZDM - pismo z 4 VIII 2010 r. (SRN/08/0448/03/MS)

Dotyczy: chodników wzdłuż ul. Nowy Świat między placem Trzech Krzyży a rondem de Gaulle'a.

Nawiązując do pisma [ZDM do Straży Miejskiej] z 2 lipca zeszłego roku, zwracamy uwagę, że nie przyniosło ono żadnego widocznego skutku.

Samochody nadal parkują nielegalnie na każdym dostępnym fragmencie chodnika. W związku z tym, ponawiamy wniosek o ustawienie słupków uniemożliwiających parkowanie poza wyznaczonymi miejscami.

Jako że jest to okolica zabytkowa, sugerujemy wykorzystanie słupków żeliwnych.

Odpowiedź ZDM w terenie - zdjęcia z 4 IV 2011 r.

Od razu pogodniej...

...a piesi mogą iść nawet w trójszeregu.

Starsze wiadomości - w kronice.