Liczba zaległych projektów z poszczególnych edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Starsze wiadomości - w kronice.