11. W załączniku nr 2 „Docelowa sieć komunikacyjna (…)” zaznaczyć graficznie brakujące postoje w Gorlicach Zagórzanach i Chrzanowie Śródmieściu, które są wymienione w rozdz. 3.8.2.

Starsze wiadomości - w kronice.