Przekaz obcojęzyczny.

Starsze wiadomości - w kronice.