Zabici w wypadkach drogowych na 100 tys. mieszkańców w krajach OECD w 2007 roku. Ilustracja pochodzi z Biuletynu Informacyjnego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD, Instytut Transportu Drogowego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2008.